menupages لوگو قزوین تیکت

در صورتیکه قصد دارید از نشان یا لوگوی قزوین تیکت استفاده نمایید، می توانید فایل مورد نظرتان را در اندازه دلخواه در اینجا بیابید. همچنین درج عنوان "قزوین تیکت" به همراه نشانی اینترنتی Qazvinticket.com در پوستر و طرح های گرافیکی و تبلیغاتی رویدادهای ارائه شده در سایت قزوین تیکت الزامی است.


سایز فایل‌های مورد نیاز: (پوستر 680x800 عمودی) (بنر 1375x300 افقی) (بلیت 900x155 افقی)