menu

language نشست تخصصی؛ بررسی خوشنویسی معاصر

نشست تخصصی بررسی خوشنویسی معاصر با حضور؛ استاد علی شیرازی و استاد علی اشرف صندوق آبادی برگزار می گردد.
به گزارش قزوین تیکت، نشست تخصصی بررسی خوشنویسی معاصر با حضور استاد علی شیرازی و استاد علی اشرف صندوق آبادی ساعت 17:30 روز دوشنبه 24 تیر ماه در سینما بهمن قزوین برگزار می شود.


comment دیدگاه ها