menu

language تور تئاتر 'اوستاد نوروز پینه دوز'

تور تئاتر آموزشگاه 35 برای دیدن نمایش هنرمندان قزوینی در سالن قشقایی تئاتر شهر با عنوان اوستاد نوروز پینه دوز برگزار می شود.
به گزارش قزوین تیکت، هنرمندان و هنرجویان قزوینی می توانند برای دیدن تئاتر اوستاد نوروز پینه دوز با آموزشگاه 35 به شماره۳۳۶۷۱۸۰۲ تماس بگیرند.

تئاتر اوستاد نوروز پینه دوز به کارگردانی؛ رحمت امینی و نویسندگی؛احمد کمال‌الوزاره محمودی و بازنویسی؛ حامد مکملی هر شب ساعت 20:30 در سالن قشقایی تئاتر شهر به نمایش درمی آید. 

 


comment دیدگاه ها