menu

language کلاغ خنزر پنزری در زنجان

تئاتر عروسکی کلاغ خنزر پنزری به چهارمین جشنواره تئاتر و موسیقی ائل راه یافت.
به گزارش قزوین تیکت، نمایش عروسکی کلاغ خنزرپنزری به نویسندگی و کارگردانی آذر متفکر هنرمند قزوینی، به چهارمین جشنواره تئاتر و موسیقی ائل راه یافت.این نمایش یکی از 9اثر راه یافته به جشنواره  تئاتر و موسیقی زنجان است.


comment دیدگاه ها