menu

language کنسرت مکر آسمان کاری از گروه سارنگ در سالن کتابخانه امام خمینی برگزار می شود.

کنسرت مکر آسمان 22 فروردین در دو سانس 19 و 21در سالن کتابخانه امام خمینی برگزار می شود.
به گزارش قزوین تیکت، کنسرت مکرآسمان در جهت حمایت از هموطنان سیل زده توسط گروه سارنگ 22 فروردین  در دو سانس 19 و 21 در سالن کتابخانه امام خمینی برگزار می گردد.


گفتنی است؛ سلیمان رضایی خواننده این کنسرت و اسحاق چگینی نوازنده نی این گروه می باشد.


کلیه عواید فروش بلیت این کنسرت به هموطنان سیل زده تعلق می گیرد.


comment دیدگاه ها