menu

language کنسرت بابک جهان بخش در قزوین برگزار می شود.

کنسرت بابک جهان بخش در سالن نمایشگاه بین المللی قزوین برگزار می شود.
به گزارش قزوین تیکت کنسرت بابک جهانبخش چهارم اسفندماه 97 در سانس ساعت 20 برگزار می شود.بلیت های این رویداد به اتمام رسیده است.


comment دیدگاه ها